Náš tým

MDDr. Michaela Baránková 

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Během studia v roce 2011 - 2014 působila jako školitel v preventivním programu Dentalprevention (Dříve Dentalalarm) ve školách a školkách.

V roce 2017 absolvovala profesní zkoušku a získala osvědčení odbornosti ČSK Praktický zubní lékař.

V roce 2018 získala osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog. 

Od roku 2022 členem České parodontologické společnosti.

Pravidelně se účastní odborných školení a stáží. Některé z nich viz níže:

Zahraniční školení:

2016: Root Summit, Dubai - Spojené arabské emiráty

2016: FDI Annual World Dental Congress, Poznań - Polsko

2013, 2015, 2017, 2019: Competence in esthetics, Vídeň - Rakousko, Budapešť - Maďarsko

2012: International dental summer school, Yogyakarta - Jawa, Indonesie

Zahraniční stáže a praxe:

2013: Cierny Zahnärzte, Michal Cierny Dr. med. dent. Dr. h.c., Zürich, Švýcarsko

2013: Ernst Fuchs-Schaller, Dr. med. dent., Bäch SZ, Švýcarsko

2012: voluntary work, Yogyakarta - Jawa, Indonesie

Stáže a praxe v ČR:

2024: 2 denní praktický kurz - Plastická chirurgie parodontu MUDr. Streblov Praha

2017 - 2023: stáže parodontologie a implantologie - Praha, Brno, Olomouc, Moravské Budějovice, Lipno....

2014 – 2017: zaměstnána jako zubní lékař v zubní ordinaci, Prostějov

2013: Studio32, stáž mikroskopické stomatologie, MUDr. Jiří Škrdlant,  Praha

2010 - 2013: stáže a praxe oddělení Stomatochirurgie - Opava, Olomouc

...............................................................

..............................................................

 

 

SPOLUPRÁCE 

s MUDr. Taťánou Kýrovou - ortodoncie

https://www.dentia-olomouc.cz/kontakt/